Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Vzor pro svatební řeč oddávajícího. Co musí obsahovat?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

5. 6. 2017

Součástí svatebního obřadu je i svatební řeč oddávajícího. Jak by měla vypadat, aby nebyla příliš dlouhá a nudná? Dnes přinášíme inspiraci pro samotné oddávající.

Na svatbě jsou nejdůležitější osoby samozřejmě ženich a nevěsta. Velmi důležitou roli ale hraje i sám oddávající, protože bez něj by se zamilovaní asi nevzali. Oddávajaícím může být starosta, reverend či kněz. Rozhodně vás nemůže oddat jen tak někdo.

Kdo je oddávající úředník?

Oddávající úředník stvrzuje vaše manželství. Myslíte, že by vás tato práce bavila? Setkávali byste se s mnoha páry, pronášeli krásná a památná slova a užívali si šťastné okamžiky. Bohužel to není tak jednoduché. Právo oddávat u nás nemůže získat každý.

Civilní svatební obřad je platný jen tehdy, pokud je uzavřen před starostou, místostarostou či pověřeným členem zastupitelstva. V našem hlavním městě může oddávat i primátor a náměstek primátora. Bohužel je velmi často svatební řeč starosty či jiného oddávajícího fádní a nudná, protože ji používá již řadu let.

U církevních obřadů musíte vyslovit svůj slib a své „ANO“ před knězem či osobou oprávněnou církví.

V zahraničních filmech je to jednoduché. V davu se najde vždy někdo, kdo má právo oddávat. V České republice vás může v extrémní situaci oddat také kapitán lodi, který pluje pod českou vlajkou či kapitán letadla s registrací v České republice. „ANO“ může zaznít i před velitelem české vojenské jednotky v cizině.

Civilní versus církevní svatební obřad

U církevního svatebního obřadu bývá obvykle řeč kněze mnohem procítěnější než u civilního. Kněz často cituje některé pasáže z bible, hovoří o svátosti manželství i o úskalích, které přináší. Poté oba snoubence vyzve k tomu, aby odříkali svůj slib, symbolicky jim sváže ruce stuhou a prohlásí známé: „Co bůh spojil, člověk nerozlučuj“. Krásné, nemyslíte?

Je velká škoda, že oddávající u civilních obřadů mívají často svou řeč neoriginální, strohou a tím pádem i nudnou. Po příchodu k matrikářce a oddávajícímu si musí snoubenci nejdříve vyslechnout prohlášení o tom, zda znají svůj zdravotní stav, mají přehled o majetkových vztazích a další důležité informace. Zároveň dostanou i otázku, zda jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily vzniku manželství. Poté se řeší ještě společné příjmení a příjemní dětí.

A až poté, co jsou vyřešené tyto otázky, přichází na řadu svatební řeč. V ní bývá zmíněna důležitost vzájemné tolerance, porozumění a lásky. Ke konci vyzve oddávající jménem a příjmením ženicha i nevěstu k vyslovení souhlasu a prohlásí jejich manželství za uzavřené. Následuje samozřejmě výměna prstenů a polibek. Takto vypadá většina svatebních obřadů i řečí. Je jasné, že mnoho formalit určuje zákon a nejde s nimi nikterak hýbat, přesto by svatební řeč mohla být trochu originálnější, vtipnější a živější.

Svatební řeč oddávajícího vzor

Protože chcete mít jistě svatbu nezapomenutelnou se vším všudy, připravili jsme pro vás také vzor svatební řeči oddávajícího. Vzor ve wordu si můžete stáhnout přímo v článku níže. Máte možnost si tuto řeč upravit, vytisknout a předat tomu, kdo povede váš svatební obřad. Zároveň budeme rádi, pokud se našimi předlohami budou inspirovat i sami oddávající.

Svatební řeč oddávajícího vzor

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Právě čtete

Vzor pro svatební řeč oddávajícího. Co musí obsahovat?