Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Předmanželská smlouva pomůže v klidu vypořádat rozvod i dědictví

Redakce

Redakce

18. 9. 2014

Ještě před uzavřením myslet na rozvod? Rozhodně ano! Domluvte se na všem, co se stane po zániku manželství, dokud jste schopni spolu rozumně mluvit a v klidu vše probrat. Pomůže vám to lépe poznat jeden druhého. V předmanželské smlouvě můžete upravit cokoli, co není naprosto v rozporu se zákonem.

Zdroj: Shutterstock.com

Zdroj: Shutterstock.com

Od 1.ledna 2014 můžete upravit i majetkové poměry v případě smrti jednoho z vás. Je vhodné zde také definovat obecné pojmy jako odůvodněná potřeba dítěte (ke stanovení výživného dětí), obvyklé vybavení domácnosti (k rozdělení majetku po rozvodu) nebo přiměřená výživa (pro stanovení výživného rozvedeného manžela).

Nejčastěji se předmanželskou smlouvou upravuje rozsah společného jmění manželů. Můžete tak zcela nebo jen z části rozšířit nebo zúžit SJM. Takovou smlouvu můžete uzavřít i kdykoli za trvání manželství. Co to všechno znamená?

Společné jmění manželů je majetek (věci, domy, půjčky…) nabytý v období od svatby po rozvod. Dříve se mu říkalo bezpodílové spoluvlastnictví, protože majetek je vás obou společně a nerozdílně (oba vlastníte celý byt). Nepatří sem ale majetek, který slouží osobní potřebě jen jednoho z vás a majetek, který jeden nabyl darem, dědictvím nebo odkazem, tyto jsou ve výlučném vlastnictví ze zákona.

Úplným zúžením společného jmění manželů docílíte toho, že když si koupíte televizi, bude jen vaše (ve vašem výlučném vlastnictví), když si manžel koupí dům, bude jen jeho. Stejné je to i s dluhy, když si vezmete půjčku, dlužíte vy. Když si vezme úvěr manžel, seberou exekutoři jeho dům. Důležité ale je, aby před sepsáním úvěrové smlouvy o zúžení společného jmění druhá strana (věřitel) věděla. Ideálně to do smlouvy napište a oba podepište, ať předejdete následným sporům.

Zúžení je praktické, pokud jeden z manželů podniká, protože osoby samostatně výdělečně činné ručí za své závazky celým svým majetkem. Vždy si zároveň dohodněte, jak budete hradit vedení společné domácnosti a výdaje spojené s péčí o děti. Pokud jste zúžili společné jmění manželů a koupíte si dohromady byt, bude v podílovém spoluvlastnictví, každý z vás tedy bude mít ½ bytu a s tou může nakládat. V případě rozvodu pak máte každý to, k čemu máte doklad o koupi nebo lze jinak ověřit, že je to vaše.

Tip WO: Zúžit společné jmění manželů jde také pouze částečně, třeba do hodnoty 20.000 Kč jde o SJM, nad tuto hodnotu ne.

Rozšíření společného jmění manželů

Rozšířením SJM můžete do společného jmění manželů přidat i výlučné vlastnictví jednoho z vás. Třeba dům po rodičích.

Zákon říká, že manželskou smlouvu lze uzavřít jen notářským zápisem. Odměna notáře je závislá na hodnotě majetku, o kterém se domlouváte, počítejte minimálně se 3.000 korun. Smlouvu můžete nechat zapsat do Centrální evidence manželských smluv, do něj může nahlížet ale pouze notář nebo soudní komisař.

Nově zákon umožňuje zapsat smlouvu do Veřejného seznamu smluv o modifikaci majetkového režimu, čímž jasně informujete třetí osoby o existenci vaší smlouvy a nebude sporu o tom, zda o ní věděly, či nevěděly. To se hodí, pokud jste si před svatbou naspořila peníze, z těchto úspor jste po svatbě koupila auto, manžel podniká, bere si spoustu úvěrů a nakonec není schopen své dluhy splácet.

Bez zúžení SJM by vám exekutor auto zabavil a z prodeje umořil část dluhů. Vy jste ale uzavřeli předmanželskou smlouvu o zúžení SJM a nechali ji zapsat do Veřejného seznamu, takže auto je vaším výlučným vlastnictvím a dluhy jsou manželovým výlučným vlastnictvím. Bohužel v praxi tento Veřejný seznam zatím neexistuje.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Předmanželská smlouva pomůže v klidu vypořádat rozvod i dědictví