Menu
WeddingMag
Inspirace na svatbu

Fascinují vás různé kultury? Jak probíhá tradiční židovská svatba

Martina Mádlová

Martina Mádlová

17. 8. 2018

Židovská kultura je velmi originální, trochu tajemná a rozhodně zajímavá. Její kořeny sahají hodně do minulosti a často se v jejich záhybech člověk nemůže vyznat. My se dnes zaměříte na svatbu. Možná se na tradiční židovskou svatbu chystáte jako host, možná ji plánujete nebo vás jen zajímá, jak probíhá.

Svatební obřady patří mezi celou řadu různorodých židovských rituálů s danými pravidly a přesným scénářem. Přesto mají s naší klasickou svatbou společného více, než byste možná čekali.

Před svatbou

Nevěsta a ženich by se před svatbou neměli po celý týden vůbec stýkat. Na své setkání pod svatebním baldachýnem se pak mnohem víc těší. Ještě před obřadem by měla být pro nevěstu připravená místnost, kam jí budou chodit gratulovat příchozí svatební hosté. Mimo gratulací přinášejí i svatební dary. Ženich se mezitím věnuje přípravám svatební smlouvy (ketubu).

V Praze a dalších evropských městech se svatební obřad obvykle koná v synagoze. Není to žádná klasická tradice, protože podle původních starých zvyků se svatba konala pod širým nebem. Například v Izraeli se tak konají dodnes. Synagoga je ale pro tento lid symbolem bezpečí, protože se židovský národ v průběhu staletí mnohokrát ocitl v ohrožení.

Svatba s cizincem? Víme, co musíte zařídit a kolik to bude stát!

Svatební obřad

Na začátek zmíníme hned první podobnost s klasickou svatbou. Když se židovský pár zasnoubí, měla by se do jednoho roku od zásnub konat svatba. V dnešní době už jsou svatby ale trochu jiné a obvykle se konají zásnuby a svatba krátce po sobě.

Samotný svatební obřad je trochu specifický. Ženich si vybere čtyři přátele, kteří budou držet svatební baldachýn (chupu). Baldachýn symbolizuje budoucí domov novomanželů. Musí čekat, až přijde svatební pár. Nejdříve přivede ženicha k nevěstě průvod tančících a zpívajících přátel. Ženich si pak musí zkontrolovat, zda mu opravdu přivedli tu, kterou si vybral, poté zakryje nevěstě tvář závojem a ona vysloví modlitbu. V modlitbě hovoří o tom, že si přeje mít se svým budoucím manželem hezký vztah a zdravé děti.

Obřad pokračuje tak, že ženicha odvede průvod mužů k rabínovi pod baldachýn a čekají, až přijde nevěsta s průvodem žen. V čele průvodu musí jít nevěsta, kterou vede její matka a případně ještě i matka ženicha. Obě maminky pak s nevěstou mají sedmkrát obejít ženicha a teprve poté si může nevěsta k němu stoupnout.

Rabín jim požehná nad pohárem s vínem, ženich navlékne nevěstě na ukazováček pravé ruky prsten a řekne svatební formuli. Svatební hosté pak hlasitě vykřiknou „mekudešet“ (doslovně „svatá jemu“). Tímto je sňatek uzavřen. Pokud ještě nebyla podepsána svatební smlouva, následuje tento krok po uzavření sňatku. Podepisuje ženich, nevěsta a dva svědkové, rabín jí přečte nahlas (text je psán aramejsky) a v překladu vysvětlí její obsah. Smlouvu odevzdává ženich nevěstě.

Co je svatební slib a čemu se v něm věnovat

Svatební smlouva

Svatební smlouvu zná asi každý. Obvykle upravuje společné jmění manželů i to, co komu zůstane v případě rozvodu. Židovská kultura v tomto poměrně předběhla svou dobu. Předmanželská smlouva (ketub) je naprosto běžná a velmi důležitá. Smlouva hovoří o společném životě, o zaopatření ženy i výchově potomků.  Mimo to obsahuje svatební smlouva také ujednání o tom, že v případě rozluky (ano i v judaismu se lze rozvést), vyplatí manžel své ženě obnos, který jí vystačí na jeden rok živobytí.

Malá rada: Hezky zpracovaná svatební smlouva se může stát velmi zajímavým a originálním svatebním darem.

Předmanželská smlouva má určitě smysl. Co by měla obsahovat?

Jak probíhá svatební oslava

Také na svatební hostině probíhá hned několik rituálů s biblickými kořeny. Jedním z nich je pronesení sedmi požehnání. Při svatebním kiduši nad vínem se vystřídají vybraní muži a vysloví své požehnání. Je také zvykem rozšlápnout sklenici, aby se připomnělo zboření chrámu v Jeruzalémě. I když novomanželé prožívají šťastné chvíle, nesmí na tuto smutnou událost zapomenout.

Když skončí zmíněné rituály, začíná hostina. Manželé mají chvilku pro sebe v oddělené místnosti s připraveným občerstvením. Když skončí svatební hostina, pronese se modlitba a opěr se vysloví sedm požehnání. Svatba se slaví opravdu dlouho a hojně. Oslavy trvají sedm dní a sedm nocí a je-li přítomen dostatečný počet mužů, opakuje se vyslovení sedmi požehnání při každé hostině.

Oslavy ale probíhají velmi tradičně. Všichni tančí, baví se a užívají si chvíle štěstí. Oblíbená zábava je vyzvednutí nevěsty a ženicha sedící na židlích nad hlavy svatebčanů. V některých velmi ortodoxních židovských obcích jsou při obřadu i oslavách od sebe muži a ženy odděleni a dokonce i zvlášť tančí.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Fascinují vás různé kultury? Jak probíhá tradiční židovská svatba