Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Manželství uzavřené před církví. Jaké obnáší formality?

Redakce

Redakce

1. 9. 2014

V České republice je možné uzavřít tzv. civilní sňatek nebo sňatek církevní. Ne všechny církve a náboženské společnosti ale mají možnost vás oficiálně oddat.

Zdroj: Shutterstock.com

Zdroj: Shutterstock.com

Registrované církve

Státem registrovaných církví s právem konání obřadů, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, je k 3.2.2014 celkem dvacet jedna. Jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva kultury. Jde o církve působící na našem území dlouhodobě a s velkým počtem věřících.

Osvědčení z matriky

Jste snoubenci a chcete uzavřít církevní sňatek? Nejprve je potřeba získat osvědčení o tom, že jste splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Nejsnáze si jej obstaráte tak, že oba společně přijdete na matriční úřad, v jehož obvodu se hodláte vzít a požádáte o vydání osvědčení.

K žádosti oba doložíte průkazy totožnosti, rodné listy a vyplněný dotazník k uzavření manželství. Cizinci přiloží i další formality rozebírané v článku Svatba s cizincem.

Osvědčení vydané matrikou předložíte před obřadem osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Obřad

Církevní sňatek probíhá dle pravidel a zvyků příslušné náboženské společnosti. Vždy ale musí být dodrženo pravidlo dvou svědků, oddávající musí snoubencům položit otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství, a snoubenci musí vyjádřit svou kladnou vůli.

Je třeba také vyřešit příjmení manželů a příjmení společných dětí. A v neposlední řadě také podepsat protokol o uzavření manželství.

Formality po obřadu

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Matriční úřad provede zápis manželství do matriční knihy, a to do 30 dnů od doručení protokolu. Následně vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Platnost obřadu

Snoubenci mají možnost si vybrat, jaký sňatek zvolí. Pokud nejprve uzavřou občanský sňatek („na radnici“), je právně závazný tento a následné náboženské obřady už žádné právní důsledky nemají. Jsou-li ale snoubenci prvně oddáni před orgánem registrované církve, nemůžou potom ještě uzavřít sňatek civilní.

Z hlediska českého práva lze rozvést jak manželství uzavřené civilní tak církevní formou, a to vždy soudem na základě žaloby o rozvod manželství.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Manželství uzavřené před církví. Jaké obnáší formality?