Menu
WeddingMag
Plánování svatby

Manželství s cizincem. Jaká úskalí v něm vidí advokáti?

Redakce

Redakce

12. 10. 2018

Mít partnera cizí státní příslušnosti už dnes pro Češky a Čechy není nic neobvyklého. Díky otevřeným hranicím a sílící globalizaci vznikají stále častěji multikulturní manželství. Jaké jsou ale jeho důsledky? Co všechno je třeba brát v úvahu, než řeknete své ano?

Co si zjistit před svatbou s cizincem

Nikdy se nežeňte do chomoutu příliš rychle. Víc než kde jinde je nutné si nejprve pár měsíců ověřit, zda vám společné soužití bude fungovat. Měli byste znát partnerovi zvyky, životní styl, přání a zásady. Také se seznamte s partnerovou rodinou, zejména s jejím vztahem k dětem a se stylem výchovy. Zjistěte si, jaký vliv na rodinné soužití má partnerovo náboženství.

Svatba s cizincem

Uzavřít manželství můžete v cizině nebo v ČR. Můžete si nechat manželovo příjmení v mužském rodě (např. Nowak místo Nowaková). Způsob uzavření manželství v cizině je rozebrán v článku…..(odkaz) a co je třeba dokládat při sňatku s cizincem v ČR, najdete zde …. (odkaz). Jednoduché vodítko zní: Vždy se řiďte předpisy státu, na jehož území řeknete své ano, a ve státě druhého z manželů sňatek legalizujte dle tamějších předpisů. Příklad: Beru se v ČR nebo na velvyslanectví ČR, řídím se českými předpisy a v manželově zemi si nechám sňatek uznat podle předpisů jeho země. Beru se v zahraničí, v ČR si nechám sňatek uznat podle českých předpisů.

Advokátka radí: Jak uzavřít manželství v zahraničí

Umístění domácnosti

Podle mezinárodních úmluv je nutné, aby se oba manželé na místě společného bydlení shodli. Dobré je mít toto vyřešené již před svatbou, případně to pro klid váš a vaší rodiny upravit i v předmanželské smlouvě. Pokud se rozhodnete žít v ČR, bude se většina záležitostí vaší rodiny řídit českým právním řádem.

Budete-li žít v cizině, bude se na vás vztahovat tamní právní řád, proto si podrobně nastudujte, co smíte a jaké formality jsou třeba splnit, abyste na daném území pobývali legálně. Nezapomeňte si zjistit, jestli zde bude platit váš řidičský průkaz a jak je to se zdravotním pojištěním. Nejsnazší je, projít si informace o vaší nové zemi na stránkách českého Ministerstva zahraničních věcí a následně kontaktovat tamní české velvyslanectví. Zkuste také (např. pomocí sociálních sítí na internetu) zjistit zkušenosti Čechů, kteří ve vámi vybrané zemi již žijí.

Práce a finance

Platí totéž, co bylo řečeno o umístění vaší společné domácnosti. Vždy se řiďte pracovněprávními předpisy země, ve které pracujete. Před vycestováním si ověřte, zda a jak lze v dané zemi uznat vaše vzdělání.

Obdobně se sociálními dávkami. Žijete-li v zahraničí, nezáleží na tom, že jste Češka a u nás máme mateřskou a rodičovské příspěvky, každý stát si určuje svoje podmínky pro jejich poskytování.

Předmanželská smlouva má určitě smysl. Co by měla obsahovat?

Děti s cizincem

Většina států světa přistoupila k úmluvám chránícím zájmy nezletilých dětí. Ne ve všech státech ale budete mít s manželem stejná práva na výchovu dětí, proto dobře zvažte, ve které zemi se s nimi usadíte. Fyzické tresty jsou v některých státech tolerovány, jinde jsou trestným činem. Také délka povinné školní docházky a platby školného se liší.

Předem se domluvte, jakým jazykem budete děti vychovávat. Ideální je naučit děti oba jazyky, aby se dorozuměly s vašimi i manželovými příbuznými. V případě, že chcete s dětmi sama vycestovat do jiného státu, vždy mějte písemný souhlas manžela.

Rozchod                                                   

„A žili šťastně, až do smrti.“ Někdy to ale nevyjde… Na co si dát pozor při rozvodu mezinárodního manželství si přečtěte zde.

Ohodnoťte tento článek:
2,5
Právě čtete

Manželství s cizincem. Jaká úskalí v něm vidí advokáti?