Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Advokátka radí: Jak uzavřít manželství v zahraničí

Redakce

Redakce

4. 9. 2017

Celebrity jezdí uzavírat manželství do Karibiku, na Fidži, Seychely… Uvažujete také o romantice ve dvou, kdy si užijete týden snů a řeknete své ano za šumění moře? Je váš snoubenec cizinec a chcete se vzít v jeho rodné zemi? Variant je nespočet, ale vždy je třeba vyřídit všechny potřebné doklady.

V obou případech budete potřebovat Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Toto vám za poplatek 500 korun vydá matriční úřad v místě vašeho trvalého pobytu, v místě vašeho posledního trvalého pobytu na území ČR nebo Úřad městské části Praha 1. Bude k tomu potřebovat:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas (plus výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu),
  • rodný list,
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržujete-li se trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Matričnímu úřadu také musíte sdělit jméno, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu snoubence. Mějte na paměti, že na vyřízení tohoto vysvědčení má matriční úřad 30 dní, u složitějších případů až 60 dní, takže zažádejte včas. Ne zase ale moc brzy, protože vysvědčení platí jen 6 měsíců ode dne vydání.

Máte-li výše zmíněné vysvědčení, může vás oddat buď zastupitelský úřad ČR (velvyslanectví, konzulát) podle podmínek českého práva, nebo můžete zvolit svatbu dle práva dotčeného cizího státu.

Svatba před zastupitelským úřadem

Svatba před naším zastupitelským úřadem je poměrně formální záležitost, kdy je přítomen oddávající konzulární úředník, zapisovatelka, dva svědkové a samozřejmě snoubenci. Snoubenci si společně odsouhlasí, že spolu chtějí vstoupit do manželství, jaké budou mít příjmení, jaké příjmení budou mít jejich děti a že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, navzájem znají svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Před svatbou vyplníte dotazník o uzavření manželství. Předložíte úředně ověřené kopie rodných listů, dokladů o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti uzavření manželství, případně úmrtní list zemřelého manžela či rozhodnutí o rozvodu a zaplatíte správní poplatek 5.000 korun.

Platnost církevního nebo civilního sňatku podle práva cizí země je dobré dopředu ověřit u českých matričních úřadů. Zároveň si předem zjistěte, co všechno chce doložit cizí stát, aby vás oddal. Většinou je nezbytné mít Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a rodný list.

Řada agentur v Česku ze zaměřuje na pořádání svateb v zahraničí na klíč. V ceně je obvykle zahrnuto vše od letenek, pojištění, ubytování a stravy přes pomoc s vyřízením všech potřebných dokladů a veškerá organizace Vašeho dne „D“. Tuto agenturu však pečlivě vybírejte, předem se vyptejte, co a jak  bude probíhat, zjistěte si složky ceny, případné další náklady, reference. Vše chtějte písemně.

Po uzavření manželství v zahraničí musíte získat český oddací list, abyste si mohli vyměnit doklady (občanský průkaz, cestovní pas…). Ten vám vydá Zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno – střed. Žádost o zápis do zvláštní matriky můžete podat pomocí zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebo na jakémkoli českém matričním úřadě.

Vždy přikládáte doklad o státním občanství ČR, případně rodný list snoubence. Pokud jste se brali na konzulátu, pak k žádosti ještě doložíte Protokol o uzavření manželství od zastupitelského úřadu ČR, který vás oddal, a dotazník o uzavření manželství. Pokud jste si řekli ano před cizím úřadem, pak dokládáte ověřený cizozemský oddací list úředně přeložený do češtiny (matriční úřad to může prominout). Poté vám do dvou měsíců přijde na vámi uvedenou adresu český oddací list.

Pro úplnost je třeba závěrem říct, že v případě ohrožení života může občan ČR uzavřít manželství v zahraničí také před kapitánem lodi plující pod českou vlajkou, před kapitánem letadla registrovaného v Česku nebo před velitelem vojenské jednotky ČR. V těchto případech stačí doložit pouze platné průkazy totožnosti a prohlášení snoubenců, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Advokátka radí: Jak uzavřít manželství v zahraničí