Menu
WeddingMag
Svatební hostina

Jak uspořádat zasedací pořádek na hostině

Evžena Janovská

Evžena Janovská

16. 5. 2019

Svatební hostina je oslava spojení dvou lidí svazkem manželským. Svatební hostina má své zvyky i svá pravidla týkající se zasedacího pořádku. Zasedací pořádek na hostině se odvíjí od tvaru uspořádání stolů. Nejčastěji bývá uspořádání stolů do písmene U, T, I, výjimkou není ani obdélníkové nebo kruhové uspořádání. Další možnost je rozmístění několika menších kruhových stolů po celém sále.

Zasedací pořádek na svatbě podle zvyklostí

Novomanželé sedí vždy na nejčestnějším místě, v čele stolu a to tak, že nevěsta sedí po pravici ženicha. Vedle nich sedí jejich rodiče, rodiče ženicha sedí vedle nevěsty, nevěstiny rodiče sedí vedle ženicha. Vedle ženicha sedí nevěstina matka a vedle ní nevěstin otec a naopak vedle nevěsty sedí otec ženicha a vedle něho ženichova matka. Další čestná místa patří svědkům a to vedle rodičů novomanželů. Ostatní hosté mají místa podle společenské významnosti, blíže k novomanželům sedí společensky významnější hosté. Mládež obvykle sedí pohromadě na vzdálenějším konci tabule.

Kompromis

Někdy je třeba dělat kompromis, např. uspořádat zasedací pořádek tak, aby vedle sebe neseděli hosté, kteří se vzájemně nesnáší. Místo dobré zábavy by mohlo dojít k hádce. Někdy je třeba začlenit do zasedacího pořádku také děti, což může narušit oficiálně správnou variantu zasedacího pořádku. Malé děti musí vždy sedět v blízkosti svých rodičů. Vždy však v čele svatebního stolu sedí novomanželé. Nejlepší variantou je velký oválný nebo kulatý stůl, u větších svateb však není tato varianta uskutečnitelná. Při vytváření zasedacího pořádku není dobré dělit svatebčany na dvě skupiny, nevěstinu a ženichovu. Naopak příbuzní nevěsty by měli sedět vedle příbuzných ženicha, aby se vzájemně více poznali. Je doporučováno umístit na jednotlivých místech u stolu kartičky se jmény hostů. Hosté nemusí bloudit mezi stoly a hledat své místo.

Zasedací pořádek podle etikety

Svatební stůl musí být dobře přístupný ze všech stran. V čele stolu sedí vždy novomanželé, přičemž nevěsta sedí po ženichově pravici. Z každé strany jednoho z novomanželů by měla sedět jeho tchýně a tchán. Svědkové sedí vedle rodičů a to tak, že svědkyně sedí po levé straně nevěstina otce a svědek na opačné straně stolu. Vedle nich sedí příbuzní a potom přátelé. Současně platí pravidlo, že vedle muže sedí vždy žena a naopak. Manželské páry by měly sedět odděleně, aby se hosté lépe poznali.

Svatební tabule: Dekorace a pravidla na která byste neměli zapomenout

Zasedací pořádek při uspořádání stolů do tvaru písmene U

Při tomto uspořádání sedí novomanželé uprostřed, nevěsta sedí po ženichově pravici. Po ženichově levici sedí jeho tchýně, po nevěstině pravici její tchán. Ženichova matka a nevěstin otec sedí vedle svých životních partnerů, naproti novomanželů sedí svědkové a jejich partneři. Svědkyně sedí proti ženichovi, svědek proti nevěstě. Vedle nich sedí obvykle prarodiče a ostatní hosté v pořadí podle společenské významnosti, přičemž společensky významnější hosté sedí zády ke stěně s výhledem do prostoru.

Zasedací pořádek při uspořádání stolů do tvaru písmene I

Při tomto uspořádání stolů je nejčestnější místo, kde sedí novomanželé uprostřed dlouhé strany, obvykle čelem ke vchodu. Od tohoto místa se postupně rozsazují svatebčané dle společenské významnosti.

Zasedací pořádek při uspořádání stolů do tvaru písmene T

Při tomto uspořádání stolů je nejčestnější místo na spojnici obou ramének. To znamená uprostřed krátké strany, která bývá naproti vchodu. Rozsazení ostatních hostů je podle jejich významnosti.

Příprava svatební hostiny krok po kroku

Co doplnit, aby byla svatba společensky dokonalá

Ke společenské dokonalosti svatby přispěje, pokud si dýmy nebudou zouvat tlačící střevíce a pánové si nebudou sundávat saka. Pokud budou chtít novomanželé odejít, odejdou nenápadně, z okázalého loučení by se mohl stát povel k odchodu. Na svatební hostině se mají všichni dobře bavit, nikdo by neměl zavdat příčinu ke sporu. Pánové by měli začít konverzaci s dámou, která stojí osamoceně. Dámy by si neměly domýšlet, že partner, se kterým se bavily, musí vyhledávat jejich společnost po skončení slavnosti.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak uspořádat zasedací pořádek na hostině