Menu
WeddingMag
Plánování svatby

Jak rozmístit hosty při svatebním obřadu

Evžena Janovská

Evžena Janovská

8. 5. 2019

Svatební obřad je nejdůležitější část svatby. Svatební obřad má svá pravidla i svou etiketu. Etiketa určuje nejen rozmístění svatebčanů při obřadu, ale i výzdobu a řazení aut.

Občerstvení před obřadem

Podle zvyklostí se ráno před obřadem svatebčané scházejí v bytě nevěsty. Svatebčanů se ujme ženich, který všechny vzájemně představí a nabídne jim malé občerstvení. Bývá zvykem, že občerstvení připravuje nevěstina matka. Nevěsta mezitím dokončuje poslední úpravy svého zevnějšku. Potom vyjde z pokoje, ženich jí předá svatební kytici a poděkuje jejím rodičům.

Řazení aut

Po krátkém občerstvení se všichni odeberou k autům, vyzdobeným nejčastěji vílou stužkou a myrtou. Nejprve mohou jet hosté, potom ženich se svou matkou, nevěstina matka s ženichovým otcem, předposlední jedou svědci a nakonec jede nevěsta se svým otcem. Další variantou je, že v prvním autě nevěstiny a ženichovi rodiče, za nimi ženich s nevěstou a potom ostatní svatebčané.

Další možnost je oddělené cesta ženicha a nevěsty. V tomto případě jede v prvním autě ženich se svým svědkem nebo se svými rodiči, potom jedou auta s ostatními svatebčany, kolonu uzavírá vůz s nevěstou, jejím svědkem a jejím otcem.

Svatební auto pro ženicha. Věnujte mu pozornost

Pořadí při vstupu do obřadní síně

Svatební průvod se řadí před obřadní síní. V čele průvodu jde ženich a jeho matka, za nimi matka nevěsty a ženichův otec, potom další svatebčané, předposlední jdou svědci a nakonec jde nevěsta se svým otcem. Nemají-li ženich nebo nevěsta jednoho z rodičů, zastoupí je nejbližší příbuzný. Řazení má svoji symboliku, snoubenci mají být předání do manželského páru těmi, kteří jsou již sezdáni.

Při vstupu do obřadní síně vytvoří všichni svatební hosté uličku, kterou projdou nejprve ženich se svou matkou oba svědkové, za nimi další hosté podle významnosti. Poslední vchází nevěsta se svým otcem, před ní mohou jít družičky, které rozhazují drobné kvítí.

Etiketa řazení při obřadu

Podle etikety by při obřadu měli na jednom konci místnosti sedět nevěstiny hosté, na druhém místě ženichovy hosté. Pořadí je podle významnosti jednotlivých svatebních hostů. Obřad začíná předáním nevěsty jejím otcem ženichovi. Z pohledu oddávajícího stojí před oltářem nevěsta vlevo, ženich vpravo. Za nevěstou a ženichem stojí jejich svědkové. Pokud jsou družička s mládencem děti, mohou stát ihned za snoubenci. Je-li však počet družiček větší a jsou-li vrstevníky ženicha a nevěsty, stojí až za svědky.

Obřad končí prvním novomanželským polibkem, přípitkem s oddávajícím a rodiči. Následuje blahopřání svatebčanů, focení a odjezd do kostela nebo ke svatební hostině.

Co udělat, aby váš svatební obřad byl nezapomenutelný

Řazení při odchodu z obřadní síně

Jako první odcházejí z obřadní síně novomanželé, nevěsta jde vždy po pravém boku ženicha. Za novomanželi jdou otec nevěsty a matka ženicha, matka nevěsty a otec ženicha, družička a družba, svědkové se svými partnery a nakonec jdou ostatní hosté.

Zvyklosti při odchodu z obřadní síně

Venku před obřadní síní utvoří svatebčané špalír, kterým projdou novomanželé. Na řadu přicházejí různé zvyklosti. Mezi ně patří např. házení rýže, nasazování chomoutu na ženichův krk. Nastává také chvíle pro focení, při kterém se mají všichni svatebčané shromáždit za účelem vytvoření hromadné fotografie.

Po vytvoření hromadné fotografie následuje focení jednotlivých svatebčanů, ženicha, nevěsty. Potom novomanželé spolu s ostatními svatebními hosty nasednou do aut a přesunou se do kostela, kde proběhne obřad nebo na hostinu.

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Právě čtete

Jak rozmístit hosty při svatebním obřadu