Menu
WeddingMag
Svatební hostina

Inspirace na svatební proslovy? Seznamte se s jejich etiketou

Evžena Janovská

Evžena Janovská

20. 5. 2018

Svatební proslov je důležitou součástí svatby, proto je třeba jeho přípravě věnovat náležitou pozornost. Je velmi trapné, pokud tomu, kdo má proslov, dojdou slova a neví, co má říci dál, a svatebčané čekají v trapném tichu.

Kdo by měl mít svatební proslov

Svatební proslov obvykle mívá otec nevěsty, protože on většinou platí svatbu své dceři. Dalšími řečníky jsou ženich, nevěsta a svědek. Obecný vzor na svatební proslov by si přál mnohý ženich i nevěsta, avšak obecný vzor neexistuje. Pravidlem je vyzdvihování kvalit obou novomanželů, připomenutí jejich kvalit, jak se seznámili, jak dlouho se znají. Dobré je také přidat o nich nějakou zajímavou historku. Na závěr by se mělo popřát novomanželům hodně štěstí, zdraví i lásky na jejich společné cestě životem. To je pouze obecný návod, je rozdíl mezi proslovem otce nevěsty, mezi proslovem ženicha, nevěsty a mezi proslovem svědka.

Když má svatební proslov otec nevěsty

Otec nevěsty obvykle mívá svatební proslov jako první, bývá to on, kdo platí svatbu své dcery. Otec nevěsty by měl přivítat všechny hosty, vyzdvihnout kladné vlastnosti své dcery. Může také přidat zajímavou historku z jejího dětství. Mělo by se však jednat o takovou historku, která vyzdvihuje její přednosti. Není-li na svatbě přítomen otec nevěsty, může ho v projevu zastoupit nevěstin příbuzný mužského pohlaví, např. bratr, dědeček, strýc nevěsty.

Když má svatební proslov ženich

Ženich by měl ve svém poslovu poděkovat nejen svým rodičům za jejich výchovu a lásku, ale také nevěstiným rodičům. Měl by jim podkovat za výchovu své nevěsty i za to že mu dovolili vzít si tuto krásnou ženu za manželku. Ženich by měl poděkovat také družičkám, svědkům i ostatním svatebčanům za to, že přišli i za jejich dary. Pokud se někdo z ženichovy nebo nevěstiny rodiny nemohl dostavit z důvodu nemoci, měl by jim popřát brzké uzdravení. Ženich by měl představit svědky a předat slovo svému svědkovi.

Když má svatební proslov svědek ženicha

Svědek ženicha by měl nejprve poděkovat ženichovi za důvěru, kterou do něho vložil. Mnohdy bývají svědky nejlepší přátelé nebo sourozenci či další členové užšího rodinného kruhu. Svědek, který oba novomanžele dobře zná, může svůj projev zpestřit o příběh, který prožil společně s novomanželi. Svědkův svatební obvykle hýří vtipem a patří mezi nejlepší, nejuvolněnější a nejzábavnější svatební proslovy. Na konci proslovu svědek pronese přípitek a popřeje novomanželům hodně štěstí, zdraví i lásky.

Svatební řeč svědka. Připravte přípitek, který nenudí!

Když má svatební proslov nevěsta

Nevěsta může, ale nemusí mít proslov. Rozhodne-li se vzít si slovo, měla by poděkovat všem svatebčanům za účast na její svatbě a po té vyprávět, jak se se svým vyvoleným seznámila. Může také říci nějaký zajímavý příběh z jejich společného života.

Co by se mělo v proslovu zdůraznit

Svatební proslov má být pozitivní, plný radosti a přání toho nejlepšího novomanželům na jejich společné životní cestě. Svatební řeč by měla povzbuzovat, vyvolávat pouze příjemném pocity a případně i rozesmát. Svatební řeč by v žádném případě neměla kritizovat, vyčítat nebo připomínat nevhodnou minulost ženicha nebo nevěsty.

Svatební řeč otce nevěsty. Inspirujte se našimi vzory!

Svatební proslov podle etikety Ladislava Špačka

Svatební hostina začíná proslovem nikoli předkrmem. Jakmile je na stolech naservírován předkrm, vstane první řečník, vyžádá si pozornost poklepáním nože na prázdnou skleničku a pronese přípitek. První řečník zpravidla bývá otec nevěsty, dalším řečníkem je ženich, potom ženichův svědek. Proslov nemá být nikdy dlouhý, hosté se přišli bavit, nepřišli na přednášku. Přípitek se nesmí číst, řečník ho musí umět zpaměti. Na závěr by měl pozvednout číši šampaňského a vyzvat k přípitku.

Ohodnoťte tento článek:
3,3
Právě čtete

Inspirace na svatební proslovy? Seznamte se s jejich etiketou