Menu
WeddingMag
Plánování svatby

Co dělat, když musím změnit termín svatby

Evžena Janovská

Evžena Janovská

7. 9. 2018

Svatba je jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších okamžiků v životě nevěsty a ženicha, který by měli prožít v radosti a štěstí. Někdy však do příprav na svatbu vstoupí nemilá a neočekávaná událost v podobě nemoci, úrazu, úmrtí aj. V těchto případech nezbývá nic jiného než odložit termín svatby.

Pokud je znám náhradní termín svatby

Při změně termínu svatby je potřeba jednat rychle. Přeobjednat rezervace na obřadní síň, restauraci, přeobjednat výzdobu, svatební dort, fotografa, apod. Pokud je znám náhradní termín svatby a svatební oznámení nebyla rozeslána, je možné na původním oznámení přeškrtnout perem původní datum svatby a na jeho místo napsat nové datum. Pokud byla svatební oznámení již odeslána, je třeba co nejdříve rozeslat ručně psané nebo tištěné kartičky se zprávou o odložení svatby na jiný termín

Pokud není znám náhradní termín svatby

Někdy, obvykle v případě nemoci, úrazu není znám náhradní termín svatby. V tomto případě je třeba svatbu zrušit a znovu objednat. Je třeba co nejdříve zrušit rezervaci na obřadní síň, restauraci, svatební dort, fotografa, aj., tj. na vše, co patří ke svatbě. Je nutné uvést důvod s tím, že kvůli vážné nemoci nebo úrazu není znám náhradní termín svatby, nikdo neví, jak se bude nemoc vyvíjet a kolik času si vyžádá hospitalizace. O této události je nutné co nejdříve uvědomit svatebčany.

Kritické okamžiky při plánování svatby. Kterých 5 překážek musíte překonat?

Jak uvědomit pozvané o změně termínu svatby

Nejrychlejší způsob je uvědomit všechny pozvané příbuzné a přátele telefonicky a vysvětlit jim situaci. Mnohdy se těžko hovoří o smutných věcech, je lépe je napsat než o nich hovořit. V tomto případě přichází na řadu písemný způsob oznámení, pomocí e-mailu nebo rozesláním dopisů, Vždy je třeba se pozvaným omluvit a uvést důvod s tím, že náhradní termín svatby zatím není znám.

Změna termínu svatby krátce před svatbou

Někdy se stane, že je třeba změnit termín svatby krátce před chystaným obřadem. Pokud snoubenci dostali svatební dary a náhradní termín svatby není znám, měli by se s dárci domluvit, zda si mají dary nechat nebo ne. V každém případě by jim měli vysvětlit situaci, proč se mění termín svatby i proč náhradní termín není znám.

Stres při plánování svatby? Známe 6 způsobů, jak se ho zbavit

Pouze změnit termín svatební oslavy

Někdy, obvykle v případě úmrtí někoho v rodině ženicha nebo nevěsty je řešením neměnit termín svatebního obřadu, ale pouze změnit termín oslav. V tomto případě se jedná o tichou svatbu. Je třeba o ní informovat všechny pozvané, uvést důvod a také uvést změnu termínu svatebních oslav. Toto řešení ušetří peníze, přesouvá se na jiný termín pouze rezervace v restauraci, hostina, svatební dort, svatební výzdoba a vše ostatní, co patří ke svatebním oslavám.

Podpora blízkých

Při této nepříjemné události je nutné mít někoho, kdo pomůže překonat tuto situaci, kdo pomůže s odvoláním nebo zrušením objednávek, rozesláním oznámení o odložení svatby. Nevěsta a ženich mají sice jeden druhého a řeší tuto situaci společně, potřebují však mít někoho, kdo jim pomůže a kdo je psychicky podpoří. Může to být přítel, kamarádka nebo někdo z příbuzných.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Co dělat, když musím změnit termín svatby