Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Desetina novomanželů si každoročně řekne své „ano“ v kostele

Redakce

Redakce

8. 12. 2019

V roce 2018 se v České republice konalo 54 470 svatebních obřadů. Desetinu těchto sňatků tvořily církevní svatby, kterých bylo v minulém roce 5 470. Dvě třetiny církevních svateb přitom probíhají mezi katolíky, ve třetině případů je jeden ze snoubenců bez vyznání. Novomanželé se v takovém případě rozhodují pro církevní svatbu především kvůli hlubšímu prožitku a silnějšímu závazku.

Církevní svatby tak sice tvoří desetinu všech svateb v České republice, ale dokonce 15 % svateb prvomanželů. Z celkového počtu svateb v České republice totiž dlouhodobě tvoří přibližně třetinu svatby, ve kterých byl jeden z manželů už alespoň jednou ženatý.

Církevní sňatky oproti tomu probíhají téměř výlučně mezi snoubenci, kteří vstupují do svého prvního manželství. Církevní svazek totiž nelze na rozdíl od civilního sňatku jednoduše zrušit. Pokud se manželé rozvedou, zůstávají podle církevního práva nadále oddáni.

„Církevní svatba není manželstvím na zkoušku, ale vážným a celoživotním závazkem. Novomanželé dávají během církevního obřadu najevo, že se o toho druhého a také o vzájemný vztah budou starat za všech okolností. To je v dnešní době, kdy se častěji než dříve setkáváme se snižující se ochotou partnerů a manželů starat se o vzájemný vztah za všech okolností, velmi důležité. Manželé si dávají jasně najevo, že druhého neopustí při prvních neshodách a že si budou vájemně oporu po celý život,“ vysvětluje Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

V moravských regionech tvoří církevní svatby až 80 % všech prvosvateb

Více církevních svateb bývá každoročně na Moravě. Zatímco v Čechách se koná ročně okolo 2 tisíc církevních svateb, v Moravské provincii (která zahrnuje také Slezsko), jde každoročně přibližně o 3,5 tisíce církevních sňatků. V nejzbožnějších regionech jihovýchodní Moravy činí podíl církevních svateb mezi prvomanželi dlouhodobě až 80 %. Opačná situace potom panuje na severozápadě Čech v oblasti bývalých Sudet, kde se podíl církevních sňatků pohybuje pouze okolo 5 %.

Snoubencům jde především o hlubší prožitek a silnější závazek

Svatba v kostele je některými vyhledávaná kvůli puncu jisté výjimečnosti. V takovém případě však častěji volí civilní svatbu v odsvěceném kostele. U církevních sňatků je pro snoubence důležité především to, že svatební obřad nabízí větší hloubku a závazek než civilní svatba. Průběh církevní svatby se od té civilní výrazně liší a jiné jsou například také manželské sliby. „V manželském slibu, který je součástí obřadu, si snoubenci slibují věrnost ‚dokud nás smrt nerozdělí“, ne pouhé ‚ano-ano‘, jako je tomu u obřadu civilního,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Tento slib potom představuje pro novomanžele závaznou smlouvu na celý život.

Církevní svatby mají v oblibě i nevěřící: u více než třetiny svateb je katolíkem pouze jeden za snoubenců

Církevní svatby často vyhledávají také lidé bez vyznání. Česká republika je unikátní v počtu svateb mezi katolíkem a nevěřícím. Zatímco v celosvětovém průměru činí počet tzv. smíšených svateb desetinu všech církevních sňatků, v České republice je to výrazně více. V roce 2018 tvořily téměř dvě pětiny (37 %) všech církevních svateb sňatky mezi katolíkem a partnerem bez vyznání. V Čechách šlo přitom dokonce téměř o polovinu (47 %) všech církevních svateb.

Na Slovensku je například pouze 15 % smíšených svateb a v tradičně katolických zemích je tento podíl ještě výrazně nižší. V Itálii jsou to například pouze 2,5 % všech katolických církevních svateb, v Polsku dokonce pouze 1,5 %. Ve Francii jde o 16 % svateb a v Německu o 35 %. V těchto zemích jde však často o svatbu dvou lidí různého vyznání, zatímco v České republice jde ve většině případů o svatbu mezi katolíkem a partnerem bez vyznání. (z 37 % procent smíšených manželství tvoří 30 % manželství s nevěřícím partnerem a 7 % s parnerem jiného vyznání).

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Desetina novomanželů si každoročně řekne své „ano“ v kostele